Tatuaż, czyli dla kogo i czy warto go wykonać?

Tatuaż i dlaczego? Istnieje kilka powodów. dla których ludzie zdobią swe ciała. Po pierwsze, jest to sposób potwierdzenia przynależności do danej grupy lub kasty. Mieszkańcy Ziemi Arnhem na północy Australii w czasie odpowiednich ceremonii pokrywają swe ciała symbolami charakteryzującymi klan. z którego pochodzą. Odpowiednie znaki i symbole mają przyciągać płeć przeciwną. Przykładem jest plemię Fulani z północno- zachodniej Afryki.

Zdobienie ciała może być przejawem zaspokajania potrzeb czysto estetycznych i sposobem wyrażania swych upodobań. Nubijczycy pokrywają ciała skomplikowanymi rysunkami. W świecie Zachodu upiększanie ciała i twarzy ma przede wszystkim związek ze zjawiskiem mody – etnografowie twierdzą, że u jego podstaw leżą te same mechanizmy, które skłaniają ludzi do tatuowania ciał w innych kulturach. Kobiety dostosowują swój makijaż do obecnie panujących trendów, aby się podobać lub by wyrazić własny styl. jest to swego rodzaju. W przypadku społeczeństw Zachodu zdobienie ciała nie ma jednak przeważnie aspektu rytualnego.